top of page

Urban Oasis

Aplikacja mobilna

CASE STUDY

9.png

Projekt aplikacji powstał na potrzeby edukacji mieszkańców miast oraz umożliwieniu dialogu z urzędami miast i właścicielami terenów w przestrzeni publicznej.

Ważnym etapem było zdefiniowanie Person które będą korzystały z aplikacji. Pomocnym okazały się portale społecznościowe gdzie mieszkańcy miast dzielą się swoimi opiniami na temat zmian jakie pojawiają się w ich otoczeniu.

MY ROLE

Główny projektant - pomysł, badania, projektowanie

PROBLEM

Brak edukacji ekologicznej i estetycznej oraz mała ilość zieleni w mieście wymagają zorganizowanego działania.

Okazało się że brakuje elementu który pomoże zbudować dialog między użytkownikami a jednostkami decyzyjnymi np. urzędy miast czy właścicielami terenów.

Aplikacja została podzielona na trzy główne funkcje:

1. EDUKACJA

2. PROJEKTOWANIE W APLIKACJI

3. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Zbiór tzw. dobrych przykładów ​umożliwia użytkownikowi szybkie zdobycie wiedzy jak mogą wyglądać przestrzenie ogólnodostępne co może stanowić inspiracje do kolejnego kroku, czyli projektowania.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prostych ikon drzew, krzewów i małej architektury aby w prosty sposób oznaczyć na mapie co chciałby aby znalazło się w danym rejonie.

Kolejny krok to zgłaszanie swoich projektów poprzez wypełnienie formularza oraz wgranie plików.

Dzięki powyższym działaniom strony decyzyjne mogą wybrać, opiniować i realizować faktycznie potrzebne wyposażenie miasta.

Atrakcyjna przestrzeń miejska będzie oazą dającą wytchnienie od codzienności.

bottom of page